Beleidsplan     (Dit beleidsplan openen als PDF-bestand in een apart venster? Klik dan hier.)


Aanleiding:

Eric en Cindy hebben beiden een lichamelijke handicap en zijn zelf veel obstakels tegengekomen tijdens het zoeken naar werk waarbij ze werden geholpen door een reïntegratiebureau. Zij helpen je met het zoeken naar een geschikte baan die bij jou past. Dit klinkt als muziek in je oren, helaas is dit in de praktijk niet het geval. De ervaring leert dat vaak niet eens wordt gekeken of het werk bij de persoon in kwestie past. Of dat iemand het werk leuk vindt en dat het werk aan iemands verwachtingen voldoet.
Een reïntegratiebureau zorgt voor een baan, hiervoor krijgen zij subsidie en dan zit hun taak erop, denken zij, maar dan... Eric en Cindy dachten dat dit ook anders moest kunnen!
In 2006 zijn ze begonnen met het maken van een plan van aanpak voor het oprichten van een eigen stichting. Samen met Trias-subsidies en MEE NML hebben ze dit plan van aanpak verder uitgewerkt. In juli 2007 hebben ze de notariële akte bij de notaris ondertekend en is de stichting "Werken met Eric en Cindy" officieel van start gegaan.


Doelstelling:

Het doel van de stichting is om jonge mensen met een lichamelijke beperking gedurende hun opleiding te adviseren en te assisteren om een goede stageplaats te vinden. Ook wordt hulp geboden aan de stagecoördinatoren om de obstakels die zich tijdens het zoeken naar een geschikte stageplaats voordoen, weg te nemen. Mochten er zich tijdens de stage zelf problemen voordoen, dan worden deze zo goed mogelijk opgelost in samenspraak met de stagiaire en de stagebegeleider; Jonge mensen met een lichamelijke beperking adviseren en assisteren om volwaardig werk te vinden en de daarbij voorkomende obstakels die zich aandienen op te lossen.


Werkwijze:

Anders dan de meeste reguliere instanties hanteert de Stichting een proactieve werkwijze, waarbij al van te voren een netwerk van potentiële werkgevers is aangelegd. Door de contacten die er al zijn met de werkgevers is beter in te schatten wat de mogelijkheden zijn voor elk individu. Daarnaast staan de persoonlijke situatie en wensen van elke deelnemer centraal. De Stichting baseert zich bij haar werkwijze op de eigen ervaringen en die van andere mensen met een lichamelijke beperking uit haar omgeving. Voorwaarden scheppen voor werkzoekende, maar ook de werkgever zal moeten zorgen voor een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Door het voorbereidende onderzoek en de persoonlijke begeleiding wordt de kans bij een sollicitatie substantieel verbeterd. Het werkgebied van de stichting Midden- en Noord Limburg en Zuidoost Brabant. Met benaderde bedrijven en instellingen die interesse tonen maken we een afspraak en brengen wij een bezoek voor een kennismakingsgesprek.


Activiteiten van de stichting:

Plaatsen van cliënten:

Vervolgens gaan we in gesprek met onze cliënten met als doel om te achterhalen wat de cliënt werkelijk drijft en waar zijn of haar motivatie en doelen echt liggen.
Uiteindelijk dient er een match te komen tussen cliënt en werkgever. Wanneer dit zover is houden we uiteraard vinger aan pols omtrent het verloop van stage en/of werkplek.

Behouden en uitbreiden netwerk van bedrijven:

We nemen deel aan verschillende netwerkbijeenkomsten onder andere bij het event "Buitengewoon inclusief werkgeluk" georganiseerd door Driessen Foundation. Verder proberen we een steentje bij te dragen aan de maatschappelijke discussie rondom onze doelgroep en treffen we tijdens deze activiteiten diverse partijen waarmee we eventueel mee samen kunnen optrekken.
Het uitbreiden van onze bedrijvenkring gebeurt vaak via mond tot mond reclame. Gedurende de jaren blijken steeds meer bedrijven geïnteresseerd in onze doelgroep.

Verder is medeoprichtster Cindy geïnterviewd door het blad Limburgse Zakenvrouwen. (PDF opent in een apart venster.)

Afgelopen jaar zijn er door diverse personen van de stichting veel contactmomenten geweest met mogelijke kandidaat bedrijven.


Het dagelijks bestuur:

Toezichthouders:

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het zoeken naar geschikte werkgevers, het bezoeken van cliënten/scholen e.d. Ook behoort tot hun taken het zoeken naar sponsors, de administratie bijhouden en naamsbekendheid krijgen door PR.

Gezien het overlijden van onze twee dierbare leden Eric van der Varst en Wil Louwers hebben we intern verscheidene keren vergaderd met het doel om nieuwe bestuursleden te vinden. De heren Bram Wijnen en Remy Embregts hebben zich hiervoor opgegeven en voeren al in die hoedanigheid werkzaamheden uit voor de stichting.
Naar alle waarschijnlijkheid zal er begin 2019 een nieuw bestuur zijn om zo 2019 toch met goede moed te starten.


Financiën

Beloningsbeleid:

Stichting Werken met Eric en Cindy heeft een onbezoldigd bestuur. Zij krijgen ook geen vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Sponsoring:

De stichting heeft sinds 2008 een aangepaste bus welke wordt bestuurd door Cindy. Het is aangepast door auto-aanpassingsbedrijf Bever in Andelst. De bus is erg belangrijk om ons werk te kunnen blijven doen namelijk werk zoeken voor mensen met een lichamelijke beperking. Het is letterlijk de motor van onze stichting.
Alle uitgaven aan de bus (onderhoud, reparaties etc.) bekostigt de stichting met sponsorgeld.

Wij blijven in overleg met onze sponsoren. We hebben dit jaar hiervoor verschillende bijgewoond (oa. Driessen foundation en Start foundation).


Vermogen:

Het vermogen is opgebouwd uit sponsorgeld en andere giften. Het vermogen wordt in zijn geheel besteedt aan het onderhoud van de aangepaste bus.Neem contact met ons op.

Of lees het laatste nieuws in onze jaarverslagen