Waarom is de Stichting opgericht?


In 2006 is bij Eric en Cindy het idee ontstaan een eigen stichting op te zetten.
Met deze stichting willen zij bereiken, dat werkgevers meer jongeren met een functiebeperking een kans op de arbeidsmarkt geven.

In 2007 hebben Eric en Cindy samen de Stichting "Werken met Eric en Cindy" opgericht.

Het echtpaar kwam op dit idee, omdat zij beiden een lichamelijke beperking hebben.
Gedurende hun studie, tijdens hun stageperiode, ontdekten zij dat werkgevers vaak een totaal verkeerd beeld hebben van iemand met een lichamelijke beperking. Dergelijke werkgevers ontdekken dan al snel dat jonge mensen met een functiebeperking zich gedurende de stage extra willen bewijzen, en daardoor vaak nog gemotiveerder zijn dan iemand die niks mankeert.

Dat is dus een win-win-situatie. Zo is de stage een positieve ervaring voor alle betrokkenen. Dit gevoel wil de Stichting "Werken met Eric en Cindy" graag vasthouden. Daarom probeert de Stichting zo veel mogelijk potentiële werkgevers te bezoeken. Werkgevers die mee willen denken over mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking binnen hun organisatie, want zij vergroten de kans op succes.


Wij gaan door!

Eric is in 2017 overleden maar met de hulp van enkele nieuwe bestuursleden zullen wij zijn en ons werk voortzetten!


Neem contact met ons op.

Of lees verder over het huidige bestuur